...

Træfældning

Din Træpleje tilbyder fældning af træer i alle størrelser, både det lille æbletræ i forhaven, eller de store grantræer ind mod naboen.
Afhængig af træets størrelse og omgivelserne (f.eks. bygninger, havebede) vil vi foretage en kontrolleret fældning med nøjagtig faldlinje eller en såkaldt topkapning. Ved en topkapning klatres der op i træet og det fælles så stykke fra stykke oppefra og ned. I særlige tilfælde vil vi hejse hvert enkelt stykke ned og således skåne underlaget for hård belastning.

... ... ...
...

Vi efterlader en pæn have

Din træpleje forlader en opgave pæn og ryddelig, vi tilbyder bla.

  • Opskæring i brænde-længde (ca. 30cm)
  • Bortkørsel af grenaffald
  • Bortkørsel af hele træet

Sikkert og forsvarligt arbejde

Særligt ved fældning og/eller topkapning af store træer kan der være fare for utilsigtede ulykker, hvis man ikke tager sine forholdsregler. Det er mange hundrede kilo som trækker, når man fælder et stort træ. Tilsvarende kan der også let ske uheld, når man arbejder med en motorsav oppe i højden. Det er derfor vigtigt, at man ved hvad man har med at gøre. Som uddannede Aborister med erfaring er sikkerhed ifm. træfældning, topkapning og beskæring noget vi sætter meget højt.

...

Vi kommer gerne ud og giver et uforpligtende tilbud på fældning, beskæring og oprydning

... ... ...Beskæring af træer

Der er flere grunde til at få beskåret sit træ.
For at undgå at træet får en uhensigtsmæssig struktur, eller bare bliver for stort, bør man få beskåret sit træ i tide. En uhensigtsmæssig struktur kan for eksempel være tveger, som blandt andet opstår hvis en gren forsøger at komme op i lyset og blive den nye top. Dette kan være en meget svag struktur som kan undgåes hvis man er hurtigt nok ude.
Træer kan beskæres hele året, men det vil normalt forgå om sommeren hvor træerne er aktive. Det er dog op til det ønskede resultat, hvornår beskæringen bør udføres.
Hvis træet tager for meget lys eller bare bliver mørkt og kedeligt at se på er det ikke altid nødvendigt at fælde træet, her kan man istedet vælge at få tyndet ud i kronen.

...

Det bedste resultat opnås ved beskæring i sommerhalvåret, hvor træerne er aktive og nemmere kan restituere.

...

Beskæring af frugttræer

Frugttræer bør beskæres jævnligt for at holde formen, og forhindrer at de bliver for høje. Der er mange måder at forme et frugttræ, men en af de mest almindelige er som en paddehat, hvor man kan gå under træet og nå frugterne uden brug af den store stige.

Beskæring er omfattet af håndværkerfradrag.

Kan jeg få fradrag for træfældning?
Det korte svar er nej, men der er er andre ydelser du kan. Vi har her lavet lidt kort information om fradraget bygget på de ydelser vi yder.

Den nye (2016) ordning giver fradrag på op til 6.000 kr. pr. person for serviceydelser i hjemmet. (ud over de 12000 kr. til håndværksydelser)

  • Beskæring af buske og træer (fradraget omfatter ikke træfældning og fjernelse af væltede træer)
  • Klipning af hæk
  • Græsslåning

Fakta om fradraget:
Det er et krav for at få fradrag, at betalingen sker via bankoverførsel.Fradraget er pr. person. Ægtefæller og samlevere med fælles økonomi kan som de eneste dele fradraget, som de har lyst, uanset hvem der har betalt. Beløbet overføres ikke automatisk mellem ægtefæller, så I skal indtaste hver jeres andel. Hvis andre i en husstand skal have fradrag for udgiften, skal de have betalt et beløb svarende til fradraget. Beløbet skal betales elektronisk, enten til håndværkeren eller til den i husstanden, som har betalt, i forbindelse med dennes betaling til håndværkeren.Når der er tale om en helårsbolig, skal du bo der, mens arbejdet blev udført.

Du kan læse mere om ordningen på Skats hjemmeside – SKAT: Håndværkerfradrag (servicefradrag).
Din Træpleje er naturligvis erhvervs- og ansvarsforsikret og er således dækket af eventuelle uforudsete skader der måtte opstå i forbindelse med arbejdet
Din Træpleje v/Sebastian Støttrup
Linde Allé 31
3450 Allerød
Tlf: 93309600
Mail: post@dintraepleje.dk
CVR: 35776281